Syrgas i hemmet

Efter grundlig utredning kan vissa patienter vara aktuella för syrgasbehandling i hemmet. Det gäller de som har kraftigt uttalade besvär med andningen, de med andningssvikt, så kallad respiratorisk insufficiens. Behandlingen ges kontinuerligt, helst hela dygnet. Men till fel person och felaktigt genomförd kan sådan behandling vara skadlig.

Bra till rätt person

Så kallad långtidsbehandling med syrgas i hemmet kan förlänga livet hos patienter med andningssvikt (respiratorisk insufficiens) och kroniskt syrebrist (hypoxi) vid vila

Uppdaterad 20 december 2011
Denna del av sajten är avsedd för sjukvårdspersonal. Vill du fortsätta?