En mikrosajt från GlaxoSmithKline

KOL

Denna webbplats riktar sig till dig som har KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, och till dig som vill veta mer om sjukdomen. Du kanske har besvär från luftvägarna men ännu inte fått någon diagnos.

Den vanligaste orsaken till KOL är rökning. Många tror nog att ”om skadan redan är skedd finns det inget att göra.” Detta är fel. Som du kommer att se här så finns det mycket att göra för att öka din livskvalitet och för att minska sjukdomens påverkan på ditt liv.

En viktig del är att veta att ”detta är bra för mig”, ”detta gör det lättare” och ”det finns behandlingar som lindrar”. Ökad kunskap om KOL ökar förutsättningar att bemöta sjukdomen på rätt sätt.

Ju mer du vet om KOL, desto mer kan du göra.
Om Kol

Lungläkare beskriver sjukdomen

Uppdaterad 20 december 2011
20100216SERE:184
Denna del av sajten är avsedd för sjukvårdspersonal. Vill du fortsätta?